Idé- och handlingsprogram

Idé- och handlingsprogram

Förklarar idéerna som vägleder Djurens Rätt och hur vi arbetar för djuren. 2 sidor.

Max antal per beställning är 5 ex.

En PDF-fil av trycksaken går att se här