Djurens Rätts stadgar

Djurens Rätts stadgar

En organisations stadgar är de regler som styr hur organisationen fungerar. De säger bland annat vad organisationens syfte och hur man väljer de som leder organisationen.

Max antal per beställning är 5 ex.

En PDF-fil av trycksaken går att se här