en gris står i gräset och tittar in i kameran, över bilder står det "Grisliv?"

Grisliv?

Ny folder om grisarna i livsmedelsindustrin. Trevikt A4.

PDF-fil av foldern