Animals have rights

Animals have rights

Flyer (A4, trevikt) som presenterar Djurens Rätt på engelska och kortare på spanska, persiska och arabiska.

En PDF-fil av trycksaken går att se här